Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Erigonoplus foveatus Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) Kriticky ohrožený 1x 1x
Erigonoplus globipes Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) Silně ohrožený 9x 2x 11x
Erigonoplus jarmilae Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený 2x 41x 18x 61x

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (73 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 54 6 0 5
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 76 24 0 27
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 1 0 1 3
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 21 8 0 21
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) 3 0 0 1
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 13 7 0 11
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 12 0 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 2 0 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (73 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 2 0 1 4
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 28 10 0 23
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 53 6 0 4
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 42 13 0 15
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 8 7 0 8
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 10 2 0 6
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 12 0 0 2
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 1 0 0 2
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 17 5 0 4
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 5 2 0 2
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) 3 0 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky