Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Erigonoplus foveatus Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) Kriticky ohrožený
Erigonoplus globipes Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) Silně ohrožený 13×
Erigonoplus jarmilae Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený 41× 22× 65×

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavoukovci České republiky; Rod Iberina (Hahniidae); „Divnej Pholcus“ v Brně; Druhý dodatek ke Katalogu pavouků České republiky a k červenému seznamu; druhy objevené v letech 2008–2020; Jak je to s prvonálezem křižáka Neoscona adianta v Česku?; Jak jsem přišel k výjimečnému nálezu; Drassyllus vinealis (Kulczyński (1897) a Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) na svahu u řeky Ohře; Pazora slíďákovitá opět v České republice; Mravenci na vláknech; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků X: rod Priocnemis; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 152 a 153
 


 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (80 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 54 6 0 5
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 79 25 0 30
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 1 0 1 3
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 21 8 0 21
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) 3 0 0 1
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 1 1 0 2
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 13 7 0 11
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) 1 1 0 1
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 12 1 0 3
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 2 0 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (80 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 2 0 1 4
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 31 11 0 26
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 53 6 0 4
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 42 13 0 15
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 8 7 0 8
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) 1 1 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 10 2 0 6
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 1 2 0 3
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) 12 0 0 2
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 1 0 0 2
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 17 5 0 4
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 5 2 0 2
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) 3 0 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky