Rok
2022
Autoři
Mgr. Antonín Roušar
Mgr. Jan Dolanský
Jan Erhart
MUDr. Kryštof Rückl
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
RNDr. Pavel Pech, Ph.D.
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Radek Šich
Viktor Střeštík
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Druhy
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) CR
Iberina difficilis (Harm, 1966) VU
Iberina montana (Blackwall, 1841) ES
Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) CR
Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) ES
Obsah
Pavoukovci České republiky
Rod Iberina (Hahniidae)
„Divnej Pholcus“ v Brně
Dru
hý dodatek ke Katalogu pavouků České republiky a k červenému seznamu
druhy objevené v letech 2008–2020
Jak je to s prvonálezem křižáka Neoscona adianta v Česku?
Jak jsem přišel k výjimečnému nálezu
Drassyllus vinealis (Kulczyński (1897) a Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) na svahu u řeky Ohře
Pazora slíďákovitá opět v České republice
Mravenci na vláknech
Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků X: rod Priocnemis
Česká bibliografie
Britská bibliografie – The Newsletter 152 a 153
 
Citace
Pavouk0052

Fotografie

Soubory ke stažení

pavouk-52.pdf