Kvadráty: 5647 5648 5548 7065 7165
  Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený

Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897)

České jménoskálovka trávostepní
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy7 nálezů, 5 kvadrátů
První nález 1961, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález 2022 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean (Kz.) [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-500

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavoukovci České republiky; Rod Iberina (Hahniidae); „Divnej Pholcus“ v Brně; Druhý dodatek ke Katalogu pavouků České republiky a k červenému seznamu; druhy objevené v letech 2008–2020; Jak je to s prvonálezem křižáka Neoscona adianta v Česku?; Jak jsem přišel k výjimečnému nálezu; Drassyllus vinealis (Kulczyński (1897) a Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) na svahu u řeky Ohře; Pazora slíďákovitá opět v České republice; Mravenci na vláknech; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků X: rod Priocnemis; Česká bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 152 a 153
 


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (7 použitých nálezů)
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0101
Zemní past0202
Neurčeno6404
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (7 použitých nálezů)
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Lesostepní doubravy0101
Suché louky0202
Xerotermní travinobylinná společenstva5403
Neurčeno1001
 SamciSamiceMláďataNálezy