Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 13× 10× 263× 38× 324×

Drapetisca socialis (Sundevall, 1833)

České jménoplachetnatka nákorní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy324 nálezů, 124 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Tree trunks (Preference: Vysoká)
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1300

Literatura

 © Ondřej Machač
Příspěvek o životě a ekologii plachetnatky nákorní.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (324 použitých nálezů)
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk68111
Pozorování1101
Individuální sběr25681145
Sklepávání1423515
Neurčeno80931892124
Nárazová past0424
Fotografie1101
Zemní past44022521103
Eklektor1616817
Prosev2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (324 použitých nálezů)
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Paseky1202
Suťové a roklinové lesy63310
Rašeliniště6718
Vnější stěny budov0101
Lesy1514
Bylinné porosty břehů1102
Horské smrčiny3616
Mokré louky0102
Dubohabřiny3936
Lužní lesy nížin47411
Zahradnicky utvářené zahrady a parky7302
Neurčeno2448687
Bučiny nižších poloh5618
Výsadby listnáčů61408
Vlhké doubravy0101
Lesní okraje2997
Výsadby jehličnanů2926633
Mokřadní vrbiny0101
Horské bučiny2418
Mokřadní olšiny6215
Stinné skály nižších poloh1633211
Rašelinné bory0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů11854569572
Suché křoviny0212
Močály0101
Reliktní bory na skalách0202
Břehy tekoucích vod3205
Skalní a suťové biotopy1702
Kamenité suti nižších poloh0112
Podmáčené smrčiny1001
Kamenolomy0101
Acidofilní bory0123
Lesní cesta0011
Přirozené lesy0102
Suché louky1102
Suché doubravy1002
Jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky