Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 13× 10× 261× 34× 318×

Drapetisca socialis (Sundevall, 1833)

České jménoplachetnatka nákorní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy318 nálezů, 119 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1300

Literatura

 © Ondřej Machač
Příspěvek o životě a ekologii plachetnatky nákorní.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (318 použitých nálezů)
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr24671143
Smyk67110
Sklepávání1423515
Neurčeno80931892124
Nárazová past0424
Fotografie1101
Zemní past43922421101
Eklektor1616817
Prosev2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (318 použitých nálezů)
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy1514
Bylinné porosty břehů0101
Horské smrčiny3616
Rašeliniště5717
Mokré louky0102
Dubohabřiny3936
Lužní lesy nížin47411
Zahradnicky utvářené zahrady a parky7302
Neurčeno2448687
Bučiny nižších poloh5517
Suťové a roklinové lesy5239
Výsadby listnáčů61408
Vlhké doubravy0101
Lesní okraje2997
Výsadby jehličnanů2926633
Mokřadní vrbiny0101
Horské bučiny2418
Mokřadní olšiny6215
Stinné skály nižších poloh1633211
Rašelinné bory0112
Lesy vyšších poloh a strmých svahů11854569572
Suché křoviny0212
Močály0101
Reliktní bory na skalách0202
Břehy tekoucích vod3205
Skalní a suťové biotopy1702
Kamenité suti nižších poloh0112
Podmáčené smrčiny1001
Kamenolomy0101
Acidofilní bory0123
Lesní cesta0011
Paseky1101
Přirozené lesy0102
Suché louky1102
Suché doubravy1002
Jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky