Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 13x 10x 261x 24x 308x

Drapetisca socialis (Sundevall, 1833)

České jménoplachetnatka nákorní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy308 nálezů, 113 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-700-1000

Literatura

 © Ondřej Machač
Příspěvek o životě a ekologii plachetnatky nákorní.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (308 použitých nálezů)
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2360837
Nárazová past0323
Neurčeno80931891123
Fotografie1101
Zemní past43922421101
Eklektor1616817
Prosev2103
Smyk6619
Sklepávání1423414
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (308 použitých nálezů)
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy1514
Lužní lesy nížin0001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky7302
Neurčeno2448687
Výsadby listnáčů1202
Suťové a roklinové lesy1002
Suťové lesy2001
Dubohabřiny0422
Lesní okraje2997
Kultury jehličnanů2604
Kosodřevina0101
Horské buko-jedlové lesy2418
Bažinné olšiny6215
Pískovcová skalní města162919
Rašelinné březiny a bory0112
Acidofilní bukové bučiny5506
Lesy vyšších poloh a strmých svahů11854569572
Rašeliniště a slatiniště0101
Smrkové monokultury2518324
Křoviny a skupiny stromů mimo les0212
Borové monokultury0011
Lužní lesy4547
Močály0101
Reliktní bory na skalních podkladech0202
Vrchoviště5304
Kulturní lesy2224
Břehy tekoucích vod3205
Skalní a suťové biotopy1702
Kamenité sutě0112
Horské smrčiny2103
Přechodová rašeliniště0301
Skály nižších a středních výšek0412
Podmáčené smrčiny1001
Kultury listnáčů51206
Kamenolom0101
Suťové a roklinové lesy1124
Acidofilní bory0123
Lesní cesta0011
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3503
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1102
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
Lesní paseky1101
Přirozené lesy0102
Xerotermy na jiných podkladech1102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1002
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
Vlhké louky0001
Jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky