Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) Není ohrožený 14× 23×

Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907)

České jménoplachetnatka myší
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy23 nálezů, 13 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2004 , Roman Mlejnek
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-1350

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (23 použitých nálezů)
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2002
Zemní past82016
Neurčeno2004
Prosev1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (23 použitých nálezů)
Formiphantes lephthyphantiformis (Strand, 1907) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno30012
Lesy1001
Suťové a roklinové lesy0101
Horské bučiny3003
Výsadby jehličnanů1001
Bučiny nižších poloh4104
Horské smrčiny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky