Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) Silně ohrožený 38× 44×

Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863)

České jménoplachetnatka bažinná
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy44 nálezů, 12 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2022 , Viktor Střeštík
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S [Boh.]
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open (Preference: Vysoká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-500

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (44 použitých nálezů)
Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr41608
Neurčeno48014
Sklepávání3403
Zemní past1013118
Smyk1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (44 použitých nálezů)
Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Ostřicové porosty stojatých vod41307
Neurčeno48013
Močály6706
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Mokré louky2201
Rašeliniště5609
Rašelinné bory0214
Bylinné porosty břehů1001
Podmáčené smrčiny0101
Porosty borůvek0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky