Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 2x 77x 9x 89x

Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841)

České jménoplachetnatka růžkatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy89 nálezů, 52 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2019 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-1300

Literatura

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (89 použitých nálezů)
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr10409
Neurčeno1714038
Smyk44015
Zemní past1711117
Sklepávání4306
Prosev7104
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (89 použitých nálezů)
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Horské biotopy1102
Neurčeno1912033
Vrchoviště1510011
Květnaté bučiny1102
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Podmáčené smrčiny0101
Porosty vysokých ostřic1001
Suťové a roklinové lesy0101
Kulturní lesy0101
Kultury listnáčů3002
Bažinné olšiny0101
Vlhké louky2004
Kultury jehličnanů0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1102
Pískovcová skalní města2002
Rašeliniště a slatiniště2002
Kamenité sutě2103
Smrkové monokultury1315
Močály1001
Lesní okraje1202
Lesy2002
Pastviny1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Skalní a suťové biotopy1001
Břehy tekoucích vod1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Louky0004
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky