Kvadráty: 5446 5645
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Piniphantes pinicola (Simon, 1884) Kriticky ohrožený

Piniphantes pinicola (Simon, 1884)

České jménoplachetnatka borovicová
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy2 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 2011, A. Roušar, viz Pavouk 2012 (č. 33)
Poslední nález 2012 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPalaearctic
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška500-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Piniphantes pinicola (Simon, 1884) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3101
Prosev1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Piniphantes pinicola (Simon, 1884) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy4102
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky