Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 142× 43× 192×

Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872)

České jménopavučenka hvozdní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy192 nálezů, 62 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2018 , Alice Háková
Areál rozšířeníEuropean - ME (South Siberia
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (192 použitých nálezů)
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2351514112
Prosev1014012
Individuální sběr11809
Neurčeno921056
Smyk3203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (192 použitých nálezů)
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché doubravy4448034
Dubohabřiny1201
Výsadby listnáčů372203
Neurčeno1921174
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2002
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Porosty borůvek0101
Lesostepní doubravy2113013
Reliktní bory na skalách3204
Kamenité suti nižších poloh7105
Ovocné sady s luční vegetací1001
Lužní lesy nížin1001
Haldy a výsypky1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Přirozené lesy3204
Ruderály2002
Lesy7850313
Podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory2920015
Suché křoviny1102
Výsadby jehličnanů7704
Bučiny nižších poloh3002
Luční ostřicové mokřady1001
Lesní okraje2202
Pastviny1001
Suťové a roklinové lesy1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody2101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky