Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) Není ohrožený 14× 10× 24×

Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925)

České jménopavučenka nosatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy24 nálezů, 14 kvadrátů
První nález 1963, F. Miller, Kůrka 1995c
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - ME (D, A, CZ, SK) [Boh.]
Fytogeografická oblast
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška300-1050

Literatura

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (24 použitých nálezů)
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1804
Smyk31408
Sklepávání1202
Zemní past01004
Neurčeno0004
Prosev0101
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (24 použitých nálezů)
Nusoncus nasutus (Schenkel, 1925) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště1403
Neurčeno0508
Mokré louky0202
Horské smrčiny0101
Suché křoviny0101
Horské bučiny1602
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0301
Bučiny nižších poloh1302
Výsadby jehličnanů2902
Louky0101
Lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky