Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený 46× 25× 71×

Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880)

České jménopavučenka novozélandská
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy71 nálezů, 42 kvadrátů
První nález 1974, H. Potužáková, Potužáková 1975
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníCosmopolitan
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišť(climax, semi-natural), disturbed, artificial
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant probably
Nadm. výška150-1550

Literatura

 © Ondřej Machač
A complete list of records of Ostearius melanopygius in the Czech and Slovak Republics is given. The opportunistic life strategy of this species and its gradual progress from the coast towards the inland indicates unambiguously that the species has been imported to Europe. Over the past decades the species has been progressing through Europe eastwards at a rate of approximately 30 km annually.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (71 použitých nálezů)
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr810311
Prosev4251
Zemní past18211036
Smyk1336
Pozorování0015
Neurčeno11010
Sklepávání0012
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (71 použitých nálezů)
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zahrady1213
Ruderály5353
Polní biotopy1201
Xerotermní travinobylinná společenstva0011
Interiéry budov0102
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0001
Vnější stěny budov1002
Dubohabřiny0101
Obilná pole0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Suché doubravy1113
Suché lesní lemy0111
Neurčeno59018
Ovocné sady s luční vegetací0001
Suché louky1113
Ostatní pole6986
Kamenolomy0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Bučiny nižších poloh0011
Lesy0011
Haldy a výsypky0104
alpínské trávníky3003
Úhory1001
Výsadby jehličnanů0011
Pastviny2002
Kamenité suti nižších poloh0101
Rašeliniště1001
Suché křoviny0101
Břehy tekoucích vod1001
Horské smrčiny1001
Lesní okraje1001
Louky1022
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky