Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 87x 17x 104x

Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1879)

České jménopavučenka novozélandská
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy104 nálezů, 37 kvadrátů
První nález 1974, H. Potužáková, Potužáková 1975
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníCosmopolitan
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišť(climax, semi-natural), disturbed, artificial
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant probably
Nadm. výška200-500-1500

Literatura

© Ondřej Machač
A complete list of records of Ostearius melanopygius in the Czech and Slovak Republics is given. The opportunistic life strategy of this species and its gradual progress from the coast towards the inland indicates unambiguously that the species has been imported to Europe. Over the past decades the species has been progressing through Europe eastwards at a rate of approximately 30 km annually.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (54 použitých nálezů)
Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1879) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr9819
Pozorování0015
Zemní past16181034
Smyk1245
Sklepávání0011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (46 použitých nálezů)
Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1879) ESSamciSamiceMláďataNálezy
interiéry budov0102
zahrady1112
bylinné porosty břehů0001
vnější stěny budov1002
obilná pole61087
suché lesní lemy0111
ovocné sady s luční vegetací0001
travnaté stepi1113
kamenolomy0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
bučiny nižších poloh0011
ruderály1102
Lesy0011
haldy a výsypky0104
alpínské trávníky3003
úhory1001
výsadby jehličnanů0011
mezofilní louky2002
kamenité suti nižších poloh0101
rašeliniště1001
dubohabřiny1012
suché křoviny0101
Břehy tekoucích vod1001
horské smrčiny1001
Lesní okraje1001
Louky1022
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019