Kvadráty: 6673 5360 6663
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cinetata gradata (Simon, 1881) Kriticky ohrožený

Cinetata gradata (Simon, 1881)

České jménopavučenka stupínkatá
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy4 nálezů, 3 kvadrátů
První nález 1997, V. Křížová, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open (Preference: Nízká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded (Preference: Nízká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška350-550

Literatura

 © Oto Zimmermann

Pavučenka stupínkatá Cinetata gradata (Simon, 1881) z čeledi Linyphiidae je jediný druh rodu Cinetata na světě. Jedná se o drobného pavouka o délce těla 1,3–1,6 mm (Obr. 1). Samci mají typický vyvýšený hrbol na hlavohrudi (Obr. 2 viz Wiehle 1960). Tento druh je rozšířen v západní Evropě (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Španělsko, Švýcarsko), ve střední Evropě (Česká republika, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko) a také v severní části Balkánu (Bulharsko, Černá Hora, Srbsko) (Nentwig et al. 2017). Všude je však tento druh nalézán jen ojediněle a je považován za vzácný podhorský až horský druh (Blick et al. 1995). Z České republiky byl dosud jeho výskyt publikován ze čtyř polí síťového mapování (Buchar & Růžička 2002, Kůrka & Vaněk 2010, Kůrka 2015, Krejčí et al. 2016), tří z Čech a jedné z Moravy. V tomto příspěvku shrnuji dosavadní nálezy v ČR, nový nález z Moravy a poznatky o ekologii tohoto druhu. © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

 © Ondřej Machač
Two rare spider species Cinetata gradata and Theridion boesenbergi were found in the fire forest and swamp (east of the settlement Lány, Krkonoše National Park). The
findings are first in the territory of Bohemia.


Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (4 použitých nálezů)
Cinetata gradata (Simon, 1881) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1102
Sklepávání0202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (4 použitých nálezů)
Cinetata gradata (Simon, 1881) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Paseky0101
Luční ostřicové mokřady1102
Suché doubravy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky