Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Scotargus pilosus Simon, 1913 Není ohrožený 14× 17×

Scotargus pilosus Simon, 1913

České jménopavučenka žlutá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy17 nálezů, 12 kvadrátů
První nález 1974, Z. Mráček, Mráček 1978
Poslední nález 2017 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška350-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (17 použitých nálezů)
Scotargus pilosus Simon, 1913 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1001
Individuální sběr1102
Neurčeno0101
Zemní past44012
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (17 použitých nálezů)
Scotargus pilosus Simon, 1913 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Bylinné porosty břehů1001
Skály a sutě v horách1001
Neurčeno0202
Kamenité suti nižších poloh0101
Výsadby jehličnanů34010
Lesní okraje0001
Bučiny nižších poloh1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

cs
en

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky