Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 267x 28x 300x

Araeoncus humilis (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy300 nálezů, 104 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2017 , Filip Trnka
Areál rozšířeníEuropean - Me. (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišť(dry), semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (300 použitých nálezů)
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev716014
Individuální sběr1821028
Neurčeno268056
Nárazová past2001
Zemní past239536150
Eklektor31009
Smyk1519028
Sklepávání312014
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (300 použitých nálezů)
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny, orobincové porosty3404
Vřesoviště nižších poloh1001
Výsadby listnáčů1001
Neurčeno2485682
Vlhké doubravy2001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy5406
Lužní lesy4807
Vnější stěny budov1001
Pískovna3002
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy16608
Lesní okraje4207
Slatiniště0101
Xerotermní travinobylinná společenstva2306
Porosty vysokých ostřic21006
Kamenité sutě1001
Vlhké louky3411020
Xerotermy na jiných podkladech246018
Horské biotopy0504
Louky4409
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Močály1304
Reliktní bory na skalních podkladech2103
Kamenolom1001
Haldy a výsypky0002
Ovocné sady1506
Lesy0101
Rašeliniště a slatiniště1504
Bylinné porosty na březích potoků a řek6703
Skály nižších a středních výšek0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou10108
Skalní stepi na vápencových podkladech190011
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Pole486024
Pastviny6203
Kulturní lesy0101
Polní biotopy4002
Louky a pastviny7203
Polní meze4003
Lesní paseky2002
Urbánní biotopy2001
Interiéry budov0101
Kácené vrbové křoviny0101
Acidofilní bory1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Přirozené lesy5001
Mezofilní louky2810013
Polní úhory0001
Vrchoviště2102
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky1001
Suťové a roklinové lesy1002
Bylinný lem lesa0101
Horské buko-jedlové lesy1001
Floristicky pestré křoviny0001
Acidofilní bukové bučiny1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy