Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 267× 29× 301×

Araeoncus humilis (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy301 nálezů, 105 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me. (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišť(dry), semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (301 použitých nálezů)
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1921029
Prosev716014
Neurčeno268056
Nárazová past2001
Zemní past239536150
Eklektor31009
Smyk1519028
Sklepávání312014
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (301 použitých nálezů)
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenolomy2002
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3404
Vřesoviště nižších poloh1001
Výsadby listnáčů1001
Neurčeno2485682
Vlhké doubravy2001
Suché doubravy5406
Lužní lesy nížin2015016
Vnější stěny budov1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3002
Lesní okraje4207
Luční ostřicové mokřady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva2306
Ostřicové porosty stojatých vod21006
Kamenité suti nižších poloh1001
Mokré louky3411020
Suché louky246018
Horské biotopy0504
Louky4409
Suché křoviny1002
Močály1304
Reliktní bory na skalách2103
Haldy a výsypky0002
Ovocné sady s luční vegetací1506
Lesy0101
Rašeliniště3606
Bylinné porosty břehů6703
Stinné skály nižších poloh0101
Porosty borůvek10108
Skalní stepi na vápenci190011
Ostatní pole486024
Pastviny10206
Výsadby jehličnanů0101
Polní biotopy4002
Louky a pastviny7203
Paseky2002
Ruderály2001
Interiéry budov0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Acidofilní bory1001
Dubohabřiny1001
Přirozené lesy5001
Mezofilní louky2810013
Úhory0001
alpínské trávníky2002
Suťové a roklinové lesy1002
Vlhké lesní lemy0101
Horské bučiny1001
Bučiny nižších poloh1001
Lesostepní doubravy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy