Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 9x 490x 23x 522x

Araeoncus humilis (Blackwall, 1841)

České jménopavučenka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy522 nálezů, 102 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me. (U
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišť(dry), semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (236 použitých nálezů)
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1112019
Prosev616014
Zemní past242516149
Eklektor31009
Smyk1926032
Sklepávání112013
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (212 použitých nálezů)
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby listnáčů1001
Lužní lesy1001
vnější stěny budov1001
pískovny3002
lužní lesy nížin16709
Lesní okraje4207
luční ostřicové mokřady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva2306
ostřicové porosty stojatých vod21006
kamenité suti nižších poloh1001
mokré louky3410019
travnaté stepi246018
Horské biotopy0504
Louky4409
suché křoviny1002
Močály1304
reliktní bory na skalách2103
kamenolomy1001
haldy a výsypky0002
A1211000202
Lesy0101
údolní jasanoolšové luhy3806
bylinné porosty břehů6703
rašeliniště3606
osluněné skály nižších poloh0101
horská vřesoviště10108
skalní stepi na vápenci190011
dubohabřiny6306
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2302
obilná pole486024
pastviny6203
ovocné sady bez bylinné vegetace1304
výsadby jehličnanů0101
Polní biotopy4002
Louky a pastviny7203
mezofilní louky3210016
paseky2002
ruderály2001
interiéry budov0101
vrbové křoviny0101
Acidofilní bory1001
Přirozené lesy5001
úhory0001
alpínské trávníky2002
suťové a roklinové lesy1002
suché lesní lemy0101
horské bučiny1001
bučiny nižších poloh1001
lesostepní doubravy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020