Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Not endangered 267× 28× 300×

Araeoncus humilis (Blackwall, 1841)

Czech namepavučenka obecná
Threat levelNot endangered
Records300 nálezů, 104 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2017 , Filip Trnka
Distribution areaEuropean - Me. (U
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidity(dry), semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude150-1550

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (300 used records)
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev716014
Individuální sběr1821028
Neurčeno268056
Nárazová past2001
Zemní past239536150
Eklektor31009
Smyk1519028
Sklepávání312014
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (300 used records)
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3404
Vřesoviště nižších poloh1001
Výsadby listnáčů1001
Neurčeno2485682
Vlhké doubravy2001
Suché doubravy5406
Lužní lesy nížin2015016
Vnější stěny budov1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3002
Lesní okraje4207
Luční ostřicové mokřady0101
Xerotermní travinobylinná společenstva2306
Ostřicové porosty stojatých vod21006
Kamenité suti nižších poloh1001
Mokré louky3411020
Suché louky246018
Horské biotopy0504
Louky4409
Suché křoviny1002
Močály1304
Reliktní bory na skalách2103
Kamenolomy1001
Haldy a výsypky0002
Ovocné sady s luční vegetací1506
Lesy0101
Rašeliniště3606
Bylinné porosty břehů6703
Stinné skály nižších poloh0101
Porosty borůvek10108
Skalní stepi na vápenci190011
Ostatní pole486024
Pastviny10206
Výsadby jehličnanů0101
Polní biotopy4002
Louky a pastviny7203
Paseky2002
Ruderály2001
Interiéry budov0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Acidofilní bory1001
Dubohabřiny1001
Přirozené lesy5001
Mezofilní louky2810013
Úhory0001
alpínské trávníky2002
Suťové a roklinové lesy1002
Vlhké lesní lemy0101
Horské bučiny1001
Bučiny nižších poloh1001
Lesostepní doubravy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords