Rok
1986
Autoři
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Druhy
Satilatlas britteni (Jackson, 1913) RE
Obsah
Originalni ID: 473
Citace
Růžička V. (1986a): Satilatlas britteni(Jackson, 1913) – nový druh pavouka pro Československo (Araneae, Erigonidae) [Satilatlas britteni(Jackson, 1913) – a new spider species from Czechoslovakia (Araneae, Erigonidae)]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy26: 93–96 (in Czech, English summary).

Fotografie