Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 175× 128× 303×

Palliduphantes alutacius (Simon, 1884)

České jménoplachetnatka bledá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy303 nálezů, 71 kvadrátů
První nález 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975b
Poslední nález 2021 , Šárka Otáhalová
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-1200

Literatura

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (303 použitých nálezů)
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2922980222
Prosev2304
Individuální sběr1420020
Neurčeno1213044
Eklektor186012
Smyk0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (303 použitých nálezů)
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Jeskyně1405
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)2403
Neurčeno1332090140
Suché louky89010
Výsadby listnáčů3002
Lužní lesy nížin2104
Lesy8736048
Okraje silnic8403
Kamenité suti nižších poloh818010
Suché křoviny1002
Rašelinné bory0101
Dubohabřiny1102
Stinné skály nižších poloh179014
Výsadby jehličnanů138011
Horské bučiny0201
Suťové a roklinové lesy1103
Přirozené lesy3419024
Rašeliniště0101
Ostatní pole1001
Širokolisté horské nivy1812016
Suché doubravy0001
Lesní okraje0101
 SamciSamiceMláďataNálezy