Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 335x 93x 428x

Palliduphantes alutacius (Simon, 1884)

České jménoplachetnatka bledá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy428 nálezů, 58 kvadrátů
První nález 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975b
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (224 použitých nálezů)
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2391990189
Individuální sběr1420020
Prosev2203
Eklektor186012
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (154 použitých nálezů)
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) ESSamciSamiceMláďataNálezy
lužní lesy nížin2104
Lesy8736048
okraje silnic8403
kamenité suti nižších poloh818010
suché křoviny1002
rašelinné bory0101
dubohabřiny1103
osluněné skály nižších poloh179014
výsadby jehličnanů5206
horské bučiny0201
suťové a roklinové lesy1103
Přirozené lesy3419024
travnaté stepi6308
rašeliniště0101
obilná pole1001
jeskyně0202
širokolisté horské nivy1812016
Lesní okraje0101
21211108605
Kultury listnáčů2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019