Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 25× 11× 36×

Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875)

České jménoplachetnatka pilovitá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy36 nálezů, 20 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález 2023 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - eM [Boh.]
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-750

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (36 použitých nálezů)
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev5904
Zemní past6542026
Neurčeno2106
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (36 použitých nálezů)
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy3502
Neurčeno107012
Lesy0202
Suché doubravy323103
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)3102
Reliktní bory na skalách1001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Kamenité suti nižších poloh2002
Acidofilní bory15006
Lesní okraje1001
Přirozené lesy2101
Bučiny nižších poloh2301
Lesostepní doubravy0202
 SamciSamiceMláďataNálezy