Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 7x 10x 82x 11x 110x

Clubiona subsultans Thorell, 1875

České jménozápředník podkorní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy110 nálezů, 63 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (65 použitých nálezů)
Clubiona subsultans Thorell, 1875 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0101
Individuální sběr612015
Smyk3504
Zemní past719026
Žlutá miska1001
Prosev3709
Sklepávání3205
Eklektor0504
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (59 použitých nálezů)
Clubiona subsultans Thorell, 1875 LCSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby jehličnanů0101
podmáčené smrčiny0101
Vrchoviště3405
Rašeliniště a slatiniště0202
Pastviny1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1001
Kultury jehličnanů1303
Vlhké louky1103
Písečné přesypy1001
Pískovna1201
Močály2103
Břehy tekoucích vod0101
Lesy0703
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4427
Smrkové monokultury310010
Horské smrčiny1102
Suťové a roklinové lesy0302
Acidofilní bukové bučiny0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Lesní paseky1203
Xerotermní travinobylinná společenstva1101
Kulturní lesy0101
Urbánní biotopy0101
Kultury listnáčů0101
Acidofilní bory0101
Luční úhory0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020