Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 10× 82× 15× 114×

Clubiona subsultans Thorell, 1875

České jménozápředník podkorní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy114 nálezů, 66 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (114 použitých nálezů)
Clubiona subsultans Thorell, 1875 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr714018
Sklepávání4206
Pozorování0101
Smyk3504
Zemní past719026
Žlutá miska1001
Neurčeno1133245
Prosev3709
Eklektor0504
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (114 použitých nálezů)
Clubiona subsultans Thorell, 1875 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Horské smrčiny1405
Mezofilní louky1001
Mokré louky2104
Výsadby jehličnanů415015
Podmáčené smrčiny0101
Neurčeno1332051
Rašeliniště3607
Pastviny1001
Porosty borůvek1001
Písčiny1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1201
Močály2103
Břehy tekoucích vod0101
Lesy0703
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4427
Suťové a roklinové lesy0302
Bučiny nižších poloh0101
Paseky1203
Xerotermní travinobylinná společenstva1101
Ruderály0101
Výsadby listnáčů0101
Acidofilní bory0101
Úhory0101
Lesostepní doubravy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy