Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 12x 19x 158x 10x 199x

Clubiona subsultans Thorell, 1875

České jménozápředník podkorní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy199 nálezů, 63 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (71 použitých nálezů)
Clubiona subsultans Thorell, 1875 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0101
Individuální sběr514017
Smyk1502
Zemní past417021
Žlutá miska1001
Prosev87013
Sklepávání4307
Eklektor0504
sf3325
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (59 použitých nálezů)
Clubiona subsultans Thorell, 1875 LCSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby jehličnanů41109
podmáčené smrčiny0202
rašeliniště3607
horská vřesoviště1001
pastviny1001
mokré louky1103
písčiny1001
pískovny1201
Močály2103
Břehy tekoucích vod0101
Lesy0703
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4427
horské smrčiny1102
suťové a roklinové lesy0302
bučiny nižších poloh0101
paseky1203
Xerotermní travinobylinná společenstva1101
21211100406
ruderály0101
Kultury listnáčů0101
Acidofilní bory0101
úhory0101
lesostepní doubravy0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020