Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 82× 36× 118×

Paidiscura pallens (Blackwall, 1834)

České jménosnovačka doubravní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy118 nálezů, 69 kvadrátů
První nález 1971, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumCanopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška0-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (118 použitých nálezů)
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk917023
Neurčeno1038144
Nárazová past3005
Sklepávání3481210
Žlutá miska1001
Individuální sběr719215
Zemní past4281018
Prosev1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (118 použitých nálezů)
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky0101
Písčiny0202
Neurčeno820036
Bylinné porosty břehů0303
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Rašeliniště1001
Výsadby listnáčů2103
Suťové a roklinové lesy01653
Suché křoviny6718
Suché lesní lemy0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0102
Dubohabřiny0001
Vlhké doubravy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
Bučiny nižších poloh2604
Skalní a suťové biotopy1202
Rašelinné bory1101
Louky7103
Břehy tekoucích vod1503
Mokré louky1001
Luční ostřicové mokřady3202
Lesostepní doubravy1102
Močály01002
Lužní lesy nížin11002
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Kamenité suti nižších poloh0303
Reliktní bory na skalách0101
Mokřadní olšiny2304
Přirozené lesy0512
Horské smrčiny0101
Lesní okraje01119
Výsadby jehličnanů0112
Suché doubravy017163
Lesy1402
alpínské trávníky0701
Skalní stepi na vápenci0201
 SamciSamiceMláďataNálezy