Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Not endangered 147x 20x 167x

Paidiscura pallens (Blackwall, 1834)

Czech namesnovačka doubravní
Threat levelNot endangered
Records167 nálezů, 56 kvadrátů
First record 1971, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record 2014 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumCanopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (63 used records)
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání6622317
Žlutá miska1001
Individuální sběr628119
Zemní past2307
Nárazová past3003
Prosev0202
Smyk1010014
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (68 used records)
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
výsadby listnáčů2002
dubohabřiny018164
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
suché křoviny5717
bučiny nižších poloh2604
Skalní a suťové biotopy1202
rašelinné bory1101
Louky7103
Břehy tekoucích vod1503
mokré louky1001
luční ostřicové mokřady3202
lesostepní doubravy1102
bylinné porosty břehů0101
Močály01002
údolní jasanoolšové luhy11002
ostřicové porosty stojatých vod0101
kamenité suti nižších poloh0303
reliktní bory na skalách0101
písčiny0101
bažinné olšiny2304
Přirozené lesy0512
podmáčené smrčiny0101
Lesní okraje01119
městské parky0101
výsadby jehličnanů0112
suťové a roklinové lesy01451
Lesy1402
alpínské trávníky0701
skalní stepi na vápenci0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019