Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Not endangered 82× 36× 118×

Paidiscura pallens (Blackwall, 1834)

Czech namesnovačka doubravní
Threat levelNot endangered
Records118 nálezů, 69 kvadrátů
First record 1971, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumCanopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude0-1100

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (118 used records)
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk917023
Neurčeno1038144
Nárazová past3005
Sklepávání3481210
Žlutá miska1001
Individuální sběr719215
Zemní past4281018
Prosev1202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (118 used records)
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Suché louky0101
Písčiny0202
Neurčeno820036
Bylinné porosty břehů0303
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Rašeliniště1001
Výsadby listnáčů2103
Suťové a roklinové lesy01653
Suché křoviny6718
Suché lesní lemy0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0102
Dubohabřiny0001
Vlhké doubravy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
Bučiny nižších poloh2604
Skalní a suťové biotopy1202
Rašelinné bory1101
Louky7103
Břehy tekoucích vod1503
Mokré louky1001
Luční ostřicové mokřady3202
Lesostepní doubravy1102
Močály01002
Lužní lesy nížin11002
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Kamenité suti nižších poloh0303
Reliktní bory na skalách0101
Mokřadní olšiny2304
Přirozené lesy0512
Horské smrčiny0101
Lesní okraje01119
Výsadby jehličnanů0112
Suché doubravy017163
Lesy1402
alpínské trávníky0701
Skalní stepi na vápenci0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords