Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) Není ohrožený 11× 20×

Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871)

České jménoskákavka zední
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy20 nálezů, 10 kvadrátů
První nález 1976, Drápalíková & Picková, Bílek 1978
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - ME-At. (Gr.
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Nízká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Nízká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška150-550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (20 použitých nálezů)
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1405
Neurčeno1435
Pozorování1101
Sklepávání1203
Smyk1001
Zemní past141715
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (20 použitých nálezů)
Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov3508
Vnější stěny budov1202
Neurčeno1435
Skalní stepi na vápenci141715
 SamciSamiceMláďataNálezy