Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 34× 33× 71×

Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841)

České jménosnovačka skleníková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy71 nálezů, 41 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníCosmopolitan
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-600

Literatura

 © Oto Zimmermann

Tato diplomová práce na téma: “Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy (pavouky) – komplexní studie” je zaměřena na druhové složení původních a nepůvodních druhů (zejména pavouků) v tropických a subtropických pavilonech zoologických zahrad v Brně a v Praze. Cílem této práce je zkompletování informací o cílových místech (pavilony a terária) a zjištění druhového složení zejména nepůvodních druhů pavouků. Sběr vzorků probíhal především formou zemních padacích pastí a v pár případech i ručním sběrem. Nalezené druhy bezobratlých se následně determinovaly. Hlavním cílem bylo zjistit, které místní vzácné druhy pavouků, ale zejména nepůvodní druhy se v zoologických zahradách vyskytují.

Po determinaci jsme zjistili, že nejpočetnější druhy byly především Parasteatoda tepidariorum (Koch, 1841) v ZOO Brno a Hasarius adansoni (Audouin, 1826) v ZOO Praha.

Nejzajímavější nálezy byly Heteroonops spinimanus (Simon, 1892), Theotima minutissima (Petrunkevitch, 1929) a čeleď Prodidomidae Simon, 1884, jejichž výskyt nebyl doposud v ČR zaznamenán. Dále bylo nalezeno několik druhů, které jsou u nás vzácné, a to především Nesticodes rufipes (Lucas, 1846).Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (70 použitých nálezů)
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování1908
Individuální sběr1935236
Fotografie0101
Neurčeno1829222
Prosev0602
Smyk101301
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (70 použitých nálezů)
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov521117
Skalní stepi na jiných horninách1001
Interiéry budov1119220
Pozemní komunikace0101
Neurčeno3047126
Zahrady0101
Stinné skály nižších poloh0201
Ruderály1001
Kamenolomy0101
Ovocné sady s luční vegetací0101
 SamciSamiceMláďataNálezy