Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 34× 23× 61×

Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841)

České jménosnovačka skleníková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy61 nálezů, 33 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníCosmopolitan
Původnost stanovišťartificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-600

Literatura

 © Oto Zimmermann

Tato diplomová práce na téma: “Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy (pavouky) – komplexní studie” je zaměřena na druhové složení původních a nepůvodních druhů (zejména pavouků) v tropických a subtropických pavilonech zoologických zahrad v Brně a v Praze. Cílem této práce je zkompletování informací o cílových místech (pavilony a terária) a zjištění druhového složení zejména nepůvodních druhů pavouků. Sběr vzorků probíhal především formou zemních padacích pastí a v pár případech i ručním sběrem. Nalezené druhy bezobratlých se následně determinovaly. Hlavním cílem bylo zjistit, které místní vzácné druhy pavouků, ale zejména nepůvodní druhy se v zoologických zahradách vyskytují.

Po determinaci jsme zjistili, že nejpočetnější druhy byly především Parasteatoda tepidariorum (Koch, 1841) v ZOO Brno a Hasarius adansoni (Audouin, 1826) v ZOO Praha.

Nejzajímavější nálezy byly Heteroonops spinimanus (Simon, 1892), Theotima minutissima (Petrunkevitch, 1929) a čeleď Prodidomidae Simon, 1884, jejichž výskyt nebyl doposud v ČR zaznamenán. Dále bylo nalezeno několik druhů, které jsou u nás vzácné, a to především Nesticodes rufipes (Lucas, 1846).Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (61 použitých nálezů)
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1635233
Fotografie0101
Pozorování1303
Neurčeno1829222
Smyk101301
Prosev0501
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (61 použitých nálezů)
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov415111
Interiéry budov1019219
Neurčeno3047126
Zahrady0101
Stinné skály nižších poloh0201
Ruderály1001
Kamenolomy0101
Ovocné sady s luční vegetací0101
 SamciSamiceMláďataNálezy