Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Not endangered 1x 3x 34x 12x 50x

Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841)

Czech namesnovačka skleníková
Threat levelNot endangered
Records50 nálezů, 26 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2020 , Radek Šich
Distribution areaCosmopolitan
Původnost stanovišťartificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

© Oto Zimmermann

Tato diplomová práce na téma: “Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy (pavouky) – komplexní studie” je zaměřena na druhové složení původních a nepůvodních druhů (zejména pavouků) v tropických a subtropických pavilonech zoologických zahrad v Brně a v Praze. Cílem této práce je zkompletování informací o cílových místech (pavilony a terária) a zjištění druhového složení zejména nepůvodních druhů pavouků. Sběr vzorků probíhal především formou zemních padacích pastí a v pár případech i ručním sběrem. Nalezené druhy bezobratlých se následně determinovaly. Hlavním cílem bylo zjistit, které místní vzácné druhy pavouků, ale zejména nepůvodní druhy se v zoologických zahradách vyskytují.

Po determinaci jsme zjistili, že nejpočetnější druhy byly především Parasteatoda tepidariorum (Koch, 1841) v ZOO Brno a Hasarius adansoni (Audouin, 1826) v ZOO Praha.

Nejzajímavější nálezy byly Heteroonops spinimanus (Simon, 1892), Theotima minutissima (Petrunkevitch, 1929) a čeleď Prodidomidae Simon, 1884, jejichž výskyt nebyl doposud v ČR zaznamenán. Dále bylo nalezeno několik druhů, které jsou u nás vzácné, a to především Nesticodes rufipes (Lucas, 1846).Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (32 used records)
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování1202
Individuální sběr1424228
Smyk101301
Prosev0501
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (26 used records)
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vnější stěny budov1202
vnější stěny budov1113
interiéry budov1001
Interiéry budov816215
Skály nižších a středních výšek0201
Urbánní biotopy1001
Kamenolom0101
Sklepy1101
Ovocné sady0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords