Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Not endangered 1x 3x 34x 22x 60x

Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841)

Czech namesnovačka skleníková
Threat levelNot endangered
Records60 nálezů, 32 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2022 , Oto Zimmermann
Distribution areaCosmopolitan
Původnost stanovišťartificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

 © Oto Zimmermann

Tato diplomová práce na téma: “Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy (pavouky) – komplexní studie” je zaměřena na druhové složení původních a nepůvodních druhů (zejména pavouků) v tropických a subtropických pavilonech zoologických zahrad v Brně a v Praze. Cílem této práce je zkompletování informací o cílových místech (pavilony a terária) a zjištění druhového složení zejména nepůvodních druhů pavouků. Sběr vzorků probíhal především formou zemních padacích pastí a v pár případech i ručním sběrem. Nalezené druhy bezobratlých se následně determinovaly. Hlavním cílem bylo zjistit, které místní vzácné druhy pavouků, ale zejména nepůvodní druhy se v zoologických zahradách vyskytují.

Po determinaci jsme zjistili, že nejpočetnější druhy byly především Parasteatoda tepidariorum (Koch, 1841) v ZOO Brno a Hasarius adansoni (Audouin, 1826) v ZOO Praha.

Nejzajímavější nálezy byly Heteroonops spinimanus (Simon, 1892), Theotima minutissima (Petrunkevitch, 1929) a čeleď Prodidomidae Simon, 1884, jejichž výskyt nebyl doposud v ČR zaznamenán. Dále bylo nalezeno několik druhů, které jsou u nás vzácné, a to především Nesticodes rufipes (Lucas, 1846).Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (60 used records)
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie0101
Pozorování1303
Individuální sběr1632232
Neurčeno1829222
Smyk101301
Prosev0501
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (60 used records)
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Interiéry budov1019219
Vnější stěny budov412110
Neurčeno3047126
Zahrady0101
Stinné skály nižších poloh0201
Ruderály1001
Kamenolomy0101
Ovocné sady s luční vegetací0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords