Records by time  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Not endangered 34× 31× 69×

Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841)

Czech namesnovačka skleníková
Threat levelNot endangered
Records69 nálezů, 39 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2023 , Ondřej Machač
Distribution areaCosmopolitan
Phytogeographic area-
Původnost stanovišť
artificial (Preference: Vysoká)
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
Humidity-
Stratum
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude150-600

Bibliography

 © Oto Zimmermann

Tato diplomová práce na téma: “Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy (pavouky) – komplexní studie” je zaměřena na druhové složení původních a nepůvodních druhů (zejména pavouků) v tropických a subtropických pavilonech zoologických zahrad v Brně a v Praze. Cílem této práce je zkompletování informací o cílových místech (pavilony a terária) a zjištění druhového složení zejména nepůvodních druhů pavouků. Sběr vzorků probíhal především formou zemních padacích pastí a v pár případech i ručním sběrem. Nalezené druhy bezobratlých se následně determinovaly. Hlavním cílem bylo zjistit, které místní vzácné druhy pavouků, ale zejména nepůvodní druhy se v zoologických zahradách vyskytují.

Po determinaci jsme zjistili, že nejpočetnější druhy byly především Parasteatoda tepidariorum (Koch, 1841) v ZOO Brno a Hasarius adansoni (Audouin, 1826) v ZOO Praha.

Nejzajímavější nálezy byly Heteroonops spinimanus (Simon, 1892), Theotima minutissima (Petrunkevitch, 1929) a čeleď Prodidomidae Simon, 1884, jejichž výskyt nebyl doposud v ČR zaznamenán. Dále bylo nalezeno několik druhů, které jsou u nás vzácné, a to především Nesticodes rufipes (Lucas, 1846).Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (68 used records)
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování1706
Individuální sběr1935236
Fotografie0101
Neurčeno1829222
Prosev0602
Smyk101301
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (68 used records)
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vnější stěny budov519115
Skalní stepi na jiných horninách1001
Interiéry budov1119220
Pozemní komunikace0101
Neurčeno3047126
Zahrady0101
Stinné skály nižších poloh0201
Ruderály1001
Kamenolomy0101
Ovocné sady s luční vegetací0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords