Records by time
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Antistea elegans (Blackwall, 1841) Almost threatened 1x 5x 354x 20x 380x

Antistea elegans (Blackwall, 1841)

Czech namepříčnatka bažinná
Threat levelAlmost threatened
Records380 nálezů, 94 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2016 , Filip Trnka
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-800-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (288 used records)
Antistea elegans (Blackwall, 1841) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev2024320
Individuální sběr119116750
Zemní past53738741210
Nárazová past1001
Smyk26515
Sklepávání0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (272 used records)
Antistea elegans (Blackwall, 1841) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
bylinné porosty břehů0312
kamenité břehy potoků0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek21007
Rákosiny, orobincové porosty1126120
Močály1824529
Vrchoviště137114
Porosty vysokých ostřic7871215
Vlhké louky187107961
Rašeliniště a slatiniště9876839
Louky1011013
Horské smrčiny0011
Břehy tekoucích vod21619
Bažinné olšiny1930125
Stojaté a pomalu tekoucí vody1124
Přechodová rašeliniště321316
Slatiniště32006
Podmáčené smrčiny3203
Polní meze0202
Ruderály0101
Křovinatý plášť lesa2001
Pole1001
Přirozené lesy2202
Kácené vrbové křoviny1102
Lesy1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Rostlinstvo vodní hladiny0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Lužní lesy1803
Lesní okraje0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020