Records by time
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Antistea elegans (Blackwall, 1841) Almost threatened 2x 10x 618x 20x 650x

Antistea elegans (Blackwall, 1841)

Czech namepříčnatka bažinná
Threat levelAlmost threatened
Records650 nálezů, 94 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2016 , Filip Trnka
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-800-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (290 used records)
Antistea elegans (Blackwall, 1841) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev315216
Individuální sběr2668536
Zemní past67343345232
Nárazová past1001
Sklepávání0101
ra0101
?3503
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (271 used records)
Antistea elegans (Blackwall, 1841) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
bylinné porosty břehů21218
kamenité břehy potoků0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Rákosiny, orobincové porosty2102
Močály0011
rašeliniště143961059
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod925118
ostřicové porosty stojatých vod7871215
mokré louky187106960
Louky1011013
horské smrčiny0011
Močály1824428
Břehy tekoucích vod21619
bažinné olšiny1930125
Stojaté a pomalu tekoucí vody1124
luční ostřicové mokřady32006
podmáčené smrčiny3304
mezofilní louky0202
ruderály0101
obilná pole1001
suché křoviny2001
Přirozené lesy2202
vrbové křoviny1102
Lesy1001
horská vřesoviště0101
Rostlinstvo vodní hladiny0101
údolní jasanoolšové luhy1803
Lesní okraje0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019