Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x 48x 11x 63x

Lasaeola tristis (Hahn, 1833)

České jménosnovačka mravencožravá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy63 nálezů, 36 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Stanislav Rada
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-500-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (31 použitých nálezů)
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr59211
Sklepávání1906
Zemní past1304
Prosev1402
Smyk3818
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (37 použitých nálezů)
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) LCSamciSamiceMláďataNálezy
pastviny1101
lužní lesy nížin1001
písčiny0101
Pískovcová skalní města2002
Přechodová rašeliniště2703
Porosty vysokých ostřic0402
Xerotermy na jiných podkladech11305
Vrchoviště0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0112
Kamenolom0101
Louky a pastviny0101
Písečné přesypy0011
Močály0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Pastviny0011
Lesy0101
Trnkové křoviny2001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0101
Mezofilní louky0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les0011
Bažinné olšiny0101
Břehy tekoucích vod0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0202
Luční úhory1202
Rašeliniště a slatiniště2002
 SamciSamiceMláďataNálezy