Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 4x 3x 78x 9x 94x

Lasaeola tristis (Hahn, 1833)

České jménosnovačka mravencožravá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy94 nálezů, 36 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Stanislav Rada
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-500-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (30 použitých nálezů)
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr49210
Sklepávání1906
Zemní past2002
Prosev1301
Smyk29111
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (35 použitých nálezů)
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) LCSamciSamiceMláďataNálezy
pastviny1112
lužní lesy nížin1001
písčiny0112
osluněné skály nižších poloh2002
rašeliniště3505
ostřicové porosty stojatých vod0201
travnaté stepi11305
Xerotermní travinobylinná společenstva0112
kamenolomy0101
Louky a pastviny0101
Močály0101
dubohabřiny1001
Lesy0101
suché křoviny2012
lesostepní doubravy0101
mezofilní louky0101
bažinné olšiny0101
Břehy tekoucích vod0101
horská vřesoviště0202
úhory1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019