Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 48× 16× 68×

Lasaeola tristis (Hahn, 1833)

České jménosnovačka mravencožravá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy68 nálezů, 40 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1000

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (68 použitých nálezů)
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk410110
Zemní past2507
Neurčeno619232
Individuální sběr59211
Sklepávání1906
Prosev1402
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (68 použitých nálezů)
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky21507
Neurčeno514129
Pastviny1112
Lužní lesy nížin1001
Písčiny0112
Stinné skály nižších poloh2002
Rašeliniště4806
Ostřicové porosty stojatých vod0402
Xerotermní travinobylinná společenstva0112
Kamenolomy0101
Louky a pastviny0101
Močály0101
Suché doubravy1001
Lesy0101
Suché křoviny2012
Lesostepní doubravy0101
Mezofilní louky0101
Mokřadní olšiny0101
Břehy tekoucích vod0101
Porosty borůvek0202
Úhory1202
 SamciSamiceMláďataNálezy