Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 7x 7x 80x 53x 147x

Pardosa hortensis (Thorell, 1872)

České jménoslíďák zahradní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy147 nálezů, 50 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-400

Literatura

© Oto Zimmermann

The investigation was carried out in Northwest Anatolia in the period 2006–2011. From 24 localities, 14 wolf spider species in six genera were reported. The species represent lowland as well as mountain spider fauna of the Palaearctic region. In this study, Alopecosa farinosa, Aulonia albimana, Pardosa consimilis, Pardosa hortensis and Pardosa monticola are the first records for Marmara region in Turkey. Trabea paradoxa is the first record for Anatolia.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (86 použitých nálezů)
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past312192952
Individuální sběr3250031
Smyk0402
Prosev1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (46 použitých nálezů)
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pískovny1101
zahrady0101
Cesty, silnice0101
Kamenolom21309
Lesní okraje2103
Kamenité sutě2402
Xerotermní travinobylinná společenstva4508
Xerotermy na jiných podkladech31075
Skalní stepi na vápencových podkladech1302
Ruderály0201
Lesy0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0301
Pastviny1001
Železniční náspy34202
Interiéry budov0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy4803
Pole4002
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020