Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Not endangered 7x 7x 80x 61x 155x

Pardosa hortensis (Thorell, 1872)

Czech nameslíďák zahradní
Threat levelNot endangered
Records155 nálezů, 54 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2018 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400

Bibliography

 © Oto Zimmermann

The investigation was carried out in Northwest Anatolia in the period 2006–2011. From 24 localities, 14 wolf spider species in six genera were reported. The species represent lowland as well as mountain spider fauna of the Palaearctic region. In this study, Alopecosa farinosa, Aulonia albimana, Pardosa consimilis, Pardosa hortensis and Pardosa monticola are the first records for Marmara region in Turkey. Trabea paradoxa is the first record for Anatolia.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (155 used records)
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past338218957
Individuální sběr3355034
Neurčeno5222061
Smyk0402
Prosev1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (155 used records)
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Mezofilní louky1202
Kamenolomy317011
Nízké xerofilní křoviny4201
Travnaté stepi0101
Neurčeno3382121101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2302
Suché doubravy242815
Zahrady0101
Okraje silnic0101
Lesní okraje2103
Kamenité suti nižších poloh2402
Xerotermní travinobylinná společenstva4508
Suché louky31075
Skalní stepi na vápenci1302
Ruderály0201
Lesy0101
Porosty borůvek0301
Pastviny1001
Železniční náspy34202
Interiéry budov0101
Ostatní pole4002
Lesostepní doubravy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords