Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Not endangered 14x 13x 137x 53x 217x

Pardosa hortensis (Thorell, 1872)

Czech nameslíďák zahradní
Threat levelNot endangered
Records217 nálezů, 51 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2015 , Tomáš Hamřík
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400

Bibliography

© Ota Zimmermann

The investigation was carried out in Northwest Anatolia in the period 2006–2011. From 24 localities, 14 wolf spider species in six genera were reported. The species represent lowland as well as mountain spider fauna of the Palaearctic region. In this study, Alopecosa farinosa, Aulonia albimana, Pardosa consimilis, Pardosa hortensis and Pardosa monticola are the first records for Marmara region in Turkey. Trabea paradoxa is the first record for Anatolia.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (86 used records)
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past315191952
Individuální sběr1444034
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (47 used records)
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
pískovny1101
zahrady0101
okraje silnic0101
kamenolomy21309
Lesní okraje2103
kamenité suti nižších poloh2402
Xerotermní travinobylinná společenstva4508
travnaté stepi31075
skalní stepi na vápenci1302
rašeliniště0101
ruderály0201
Lesy0101
horská vřesoviště0301
pastviny1001
železniční náspy34202
interiéry budov0101
dubohabřiny4803
obilná pole4002
lesostepní doubravy1001
suché doubravy0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020