Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Not endangered 7x 7x 80x 54x 148x

Pardosa hortensis (Thorell, 1872)

Czech nameslíďák zahradní
Threat levelNot endangered
Records148 nálezů, 51 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2018 , Martin Kincl
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-400

Bibliography

© Oto Zimmermann

The investigation was carried out in Northwest Anatolia in the period 2006–2011. From 24 localities, 14 wolf spider species in six genera were reported. The species represent lowland as well as mountain spider fauna of the Palaearctic region. In this study, Alopecosa farinosa, Aulonia albimana, Pardosa consimilis, Pardosa hortensis and Pardosa monticola are the first records for Marmara region in Turkey. Trabea paradoxa is the first record for Anatolia.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (87 used records)
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past316194953
Individuální sběr3250031
Smyk0402
Prosev1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (47 used records)
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Nízké xerofilní křoviny4201
pískovny1101
zahrady0101
Cesty, silnice0101
Kamenolom21309
Lesní okraje2103
Kamenité sutě2402
Xerotermní travinobylinná společenstva4508
Xerotermy na jiných podkladech31075
Skalní stepi na vápencových podkladech1302
Ruderály0201
Lesy0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0301
Pastviny1001
Železniční náspy34202
Interiéry budov0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy4803
Pole4002
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords