Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 160× 19× 179×

Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953

České jménopavučenka sítinná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy179 nálezů, 58 kvadrátů
První nález 1959, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me. (SW Europe
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (179 použitých nálezů)
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1234020
Zemní past13271093
Neurčeno4727044
Smyk2807
Prosev824214
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (179 použitých nálezů)
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4508
Neurčeno5430054
Ostřicové porosty stojatých vod9709
Okraje silnic3503
Luční ostřicové mokřady2103
Výsadby jehličnanů3302
Rašeliniště1915017
Mokré louky5841234
Močály252709
Bylinné porosty břehů6407
Horské biotopy0101
Mokřadní olšiny5907
Lužní lesy nížin3002
Haldy a výsypky0002
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Břehy tekoucích vod0302
Kamenolomy0101
Louky1002
Porosty borůvek0101
Ruderály3404
Acidofilní bory1201
Ovocné sady s luční vegetací5408
Ostatní pole0101
 SamciSamiceMláďataNálezy