Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Not endangered 160x 16x 176x

Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953

Czech namepavučenka sítinná
Threat levelNot endangered
Records176 nálezů, 58 kvadrátů
First record 1959, J. Buchar, Buchar 1963a
Last record 2018 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - Me. (SW Europe
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (132 used records)
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1234020
Zemní past12971090
Smyk2807
Prosev824214
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (125 used records)
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Rákosiny, orobincové porosty4508
Porosty vysokých ostřic9709
Cesty, silnice3503
Slatiniště2103
Kulturní lesy3302
Přechodová rašeliniště0201
Vlhké louky5841234
Močály252709
Rašeliniště a slatiniště78011
Bylinné porosty na březích potoků a řek5406
Horské biotopy0101
Bažinné olšiny5907
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy2001
Haldy a výsypky0002
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Břehy tekoucích vod0302
Kamenolom0101
Louky1002
Vrchoviště12505
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Urbánní biotopy3404
Acidofilní bory1201
Porosty chrastice rákosovité1001
Ovocné sady5408
Polní cesta0101
Lužní lesy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords