Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Not endangered 160x 16x 176x

Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953

Czech namepavučenka sítinná
Threat levelNot endangered
Records176 nálezů, 58 kvadrátů
First record 1959, J. Buchar, Buchar 1963a
Last record 2018 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - Me. (SW Europe
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (176 used records)
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1234020
Neurčeno4727044
Zemní past12971090
Smyk2807
Prosev824214
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (176 used records)
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4508
Ostřicové porosty stojatých vod9709
Neurčeno5130051
Okraje silnic3503
Luční ostřicové mokřady2103
Výsadby jehličnanů3302
Rašeliniště1915017
Mokré louky5841234
Močály252709
Bylinné porosty břehů6407
Horské biotopy0101
Mokřadní olšiny5907
Lužní lesy nížin3002
Haldy a výsypky0002
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Břehy tekoucích vod0302
Kamenolomy0101
Louky1002
Porosty borůvek0101
Ruderály3404
Acidofilní bory1201
Ovocné sady s luční vegetací5408
Ostatní pole0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords