Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Not endangered 270x 13x 283x

Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953

Czech namepavučenka sítinná
Threat levelNot endangered
Records283 nálezů, 57 kvadrátů
First record 1959, J. Buchar, Buchar 1963a
Last record 2016 , Vlastimil Růžička
Distribution areaEuropean - Me. (SW Europe
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (129 used records)
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr511013
Zemní past12870090
Prosev1550221
Smyk2405
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (123 used records)
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
okraje silnic3503
luční ostřicové mokřady2103
výsadby jehličnanů3302
rašeliniště1915017
ostřicové porosty stojatých vod9608
mokré louky5841234
Močály252709
bylinné porosty břehů5406
Horské biotopy0101
bažinné olšiny5907
lužní lesy nížin2001
haldy a výsypky0002
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4407
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Břehy tekoucích vod0302
kamenolomy0101
Louky1002
horská vřesoviště0101
ruderály3404
Acidofilní bory1201
00000001001
ovocné sady bez bylinné vegetace5408
obilná pole0101
údolní jasanoolšové luhy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020