Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 85× 21× 109×

Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873)

České jménopavučenka štěrbinková
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy109 nálezů, 36 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1250

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (109 použitých nálezů)
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past416104069
Individuální sběr325010
Prosev102207
Neurčeno423023
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (109 použitých nálezů)
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno10754035
Travnaté stepi0101
Suché doubravy23705
Úhory11001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2203
Stinné skály nižších poloh51406
Porosty borůvek22554025
Písčiny2103
Suťové a roklinové lesy1102
Pastviny0201
Suché louky71209
Lesy0101
Acidofilní bory6104
Mokré louky1001
Přirozené lesy311402
Reliktní bory na skalách8502
Paseky1001
Bučiny nižších poloh0101
Xerotermní travinobylinná společenstva2102
Výsadby jehličnanů0202
Suché křoviny0101
Lesostepní doubravy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy