Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened 3x 85x 6x 94x

Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873)

Czech namepavučenka štěrbinková
Threat levelAlmost threatened
Records94 nálezů, 32 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record 2008
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (71 used records)
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past37492059
Individuální sběr32209
Prosev61503
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (71 used records)
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Pískovna2203
Skály nižších a středních výšek2002
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou22554025
Písečné přesypy2103
Suťové a roklinové lesy1102
Pískovcová skalní města31404
Pastviny0201
Xerotermy na jiných podkladech71209
Lesy0101
Acidofilní bory6104
Vlhké louky1001
Přirozené lesy311402
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3204
Reliktní bory na skalních podkladech8502
Lesní paseky1001
Acidofilní bukové bučiny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva2102
Borové monokultury0202
Trnkové křoviny0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020