Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x 130x 36x 170x

Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834)

České jménopokoutník polní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy170 nálezů, 50 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2014 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Af.) (Gr., Az.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (58 použitých nálezů)
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3513040
Individuální sběr37010
Žlutá miska1001
Prosev1125
Eklektor1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (48 použitých nálezů)
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
mezofilní louky0202
interiéry budov0101
dubohabřiny21303
travnaté stepi2124
okraje silnic0101
kamenolomy1001
pískovny2102
Břehy tekoucích vod3102
údolní jasanoolšové luhy1102
Lesy0001
Lesní okraje1002
Přirozené lesy1102
suťové a roklinové lesy0001
slaniska1001
výsadby jehličnanů1103
rašelinné bory0002
Kultury listnáčů2405
bylinné porosty břehů0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
ruderály1304
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
skalní stepi na vápenci4001
Stojaté a pomalu tekoucí vody3001
suché křoviny0101
Louky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019