Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x 69x 45x 116x

Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834)

České jménopokoutník polní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy116 nálezů, 52 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2019 , Robert Stejskal
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Af.) (Gr., Az.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (65 použitých nálezů)
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk3003
Individuální sběr158016
Zemní past2715038
Žlutá miska1001
Prosev0124
Eklektor1102
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (53 použitých nálezů)
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy3002
lesostepní doubravy1001
Mezofilní louky1001
Lužní lesy2203
mezofilní louky0101
interiéry budov0101
Suťové lesy1001
Parky1001
Xerotermy na jiných podkladech2124
Cesty, silnice0101
Kamenolom1001
Pískovna2102
Břehy tekoucích vod3102
Lesy0001
Lesní okraje1002
Přirozené lesy1102
Suťové a roklinové lesy0001
Slaniska1001
Smrkové monokultury1103
Rašelinné březiny a bory0002
Polní meze0101
Kultury listnáčů2405
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Rákosiny, orobincové porosty0101
Urbánní biotopy1304
Skupiny stromů, remízky < 1 ha18301
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Ovocné sady1001
Skalní stepi na vápencových podkladech4001
Stojaté a pomalu tekoucí vody3001
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Louky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy