Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 69× 51× 122×

Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834)

České jménopokoutník polní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy122 nálezů, 54 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Af.) (Gr., Az.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-750

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (122 použitých nálezů)
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr198018
Smyk5207
Zemní past2715038
Žlutá miska1001
Neurčeno4716051
Prosev0124
Eklektor1102
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (122 použitých nálezů)
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Haldy a výsypky2001
Suťové a roklinové lesy3003
Suché doubravy3002
Suché louky3226
Mezofilní louky2103
Bylinné porosty břehů0202
Lesostepní doubravy1001
Lužní lesy nížin2203
Neurčeno4416063
Interiéry budov0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Okraje silnic0101
Kamenolomy1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2102
Břehy tekoucích vod3102
Lesy0001
Lesní okraje1002
Přirozené lesy1102
Slaniska1001
Výsadby jehličnanů1103
Rašelinné bory0002
Pastviny0101
Výsadby listnáčů2405
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Ruderály1304
Dubohabřiny18301
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Ovocné sady s luční vegetací1001
Skalní stepi na vápenci4001
Stojaté a pomalu tekoucí vody3001
Suché křoviny0101
Louky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy