Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 4x 169x 20x 193x

Clubiona comta C. L. Koch, 1839

České jménozápředník lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy193 nálezů, 58 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (Af.) (NC
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (72 použitých nálezů)
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2606
Zemní past1513529
Sklepávání0505
Nárazová past0101
Prosev0808
Smyk0101
Eklektor914021
sf0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (73 použitých nálezů)
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 ESSamciSamiceMláďataNálezy
suché lesní lemy1001
městské parky1101
výsadby jehličnanů2103
lesostepní doubravy3104
dubohabřiny4966
suché doubravy0101
travnaté stepi0303
Ovocné sady a vinohrady0101
Lesy717022
horské bučiny0101
Louky a pastviny0101
Lesní okraje0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
bučiny nižších poloh1505
osluněné skály nižších poloh1201
údolní jasanoolšové luhy1102
rašeliniště0101
lužní lesy nížin0102
kamenité suti nižších poloh0101
kamenolomy1001
skalní stepi na vápenci2103
Přirozené lesy0001
Břehy tekoucích vod0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
ovocné sady bez bylinné vegetace4002
suťové a roklinové lesy0001
paseky0101
alpínské trávníky0301
Kultury listnáčů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019