Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 91× 28× 121×

Clubiona comta C. L. Koch, 1839

České jménozápředník lesní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy121 nálezů, 62 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (Af.) (NC
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (121 použitých nálezů)
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr310011
Žlutá miska2101
Neurčeno1943343
Zemní past1417532
Sklepávání0404
Nárazová past0101
Smyk1304
Prosev0404
Eklektor914021
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (121 použitých nálezů)
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje0202
Mezofilní louky0101
Lužní lesy nížin3305
Vřesoviště nižších poloh1001
Neurčeno1533241
Suché lesní lemy1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1101
Dubohabřiny0101
Reliktní bory na skalách0101
Mokré louky0101
Výsadby jehličnanů2103
Lesostepní doubravy3104
Suťové a roklinové lesy0132
Suché doubravy4936
Suché louky0303
Ovocné sady a vinohrady0101
Lesy717022
Louky a pastviny0101
Horské bučiny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
Bučiny nižších poloh1505
Stinné skály nižších poloh1201
Rašeliniště0101
Kamenité suti nižších poloh0101
Kamenolomy1001
Skalní stepi na vápenci2103
Přirozené lesy0001
Břehy tekoucích vod0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Ovocné sady s luční vegetací4002
Paseky0101
alpínské trávníky0301
Výsadby listnáčů1001
 SamciSamiceMláďataNálezy