Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Not endangered 4x 169x 20x 193x

Clubiona comta C. L. Koch, 1839

Czech namezápředník lesní
Threat levelNot endangered
Records193 nálezů, 58 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2016 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean (Af.) (NC
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (72 used records)
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2606
Zemní past1513529
Sklepávání0505
Nárazová past0101
Prosev0808
Smyk0101
Eklektor914021
sf0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (73 used records)
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
suché lesní lemy1001
městské parky1101
výsadby jehličnanů2103
lesostepní doubravy3104
dubohabřiny4966
suché doubravy0101
travnaté stepi0303
Ovocné sady a vinohrady0101
Lesy717022
horské bučiny0101
Louky a pastviny0101
Lesní okraje0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
bučiny nižších poloh1505
osluněné skály nižších poloh1201
údolní jasanoolšové luhy1102
rašeliniště0101
lužní lesy nížin0102
kamenité suti nižších poloh0101
kamenolomy1001
skalní stepi na vápenci2103
Přirozené lesy0001
Břehy tekoucích vod0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
ovocné sady bez bylinné vegetace4002
suťové a roklinové lesy0001
paseky0101
alpínské trávníky0301
Kultury listnáčů1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019