Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Not endangered 2x 91x 22x 115x

Clubiona comta C. L. Koch, 1839

Czech namezápředník lesní
Threat levelNot endangered
Records115 nálezů, 58 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2017 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean (Af.) (NC
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-600

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (72 used records)
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr3506
Zemní past1417532
Sklepávání0404
Nárazová past0101
Smyk1304
Prosev0404
Eklektor914021
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (74 used records)
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
vřesoviště nižších poloh1001
suché lesní lemy1001
městské parky1101
výsadby jehličnanů0101
lesostepní doubravy1001
Suťové lesy0131
suché doubravy0101
Xerotermy na jiných podkladech0303
Ovocné sady a vinohrady0101
Lesy717022
Louky a pastviny0101
Horské buko-jedlové lesy0101
Lesní okraje0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
Smrkové monokultury1001
Květnaté bučiny0504
Skály nižších a středních výšek1201
Lužní lesy1102
Vrchoviště0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0102
Kamenité sutě0101
Kamenolom1001
Skalní stepi na vápencových podkladech2103
Přirozené lesy0001
Břehy tekoucích vod0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Borové monokultury1001
Acidofilní bukové bučiny1001
Ovocné sady4002
Suťové a roklinové lesy0001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy4835
Lesní paseky0101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole0301
Kultury listnáčů1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2103
 MalesFemalesJuvenilesRecords