Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Silně ohrožený 29× 36×

Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898)

České jménoplachetnatka stepní
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy36 nálezů, 12 kvadrátů
První nález 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Poslední nález 2005
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (36 použitých nálezů)
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno01010
Zemní past1322024
Individuální sběr1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (36 použitých nálezů)
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno01010
Porosty borůvek0101
Skalní stepi na vápenci810015
Suché louky5705
Xerotermní travinobylinná společenstva1404
Výsadby jehličnanů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy