Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Strongly endangered 29× 36×

Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898)

Czech nameplachetnatka stepní
Threat levelStrongly endangered
Records36 nálezů, 12 kvadrátů
First record 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Last record 2005
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic area
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude200-550

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (36 used records)
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno01010
Zemní past1322024
Individuální sběr1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (36 used records)
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno01010
Porosty borůvek0101
Skalní stepi na vápenci810015
Suché louky5705
Xerotermní travinobylinná společenstva1404
Výsadby jehličnanů0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords