Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 281× 28× 313×

Walckenaeria antica (Wider, 1834)

České jménopavučenka dýmková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy313 nálezů, 92 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (313 použitých nálezů)
Walckenaeria antica (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3643041
Zemní past17316048208
Neurčeno1514037
Prosev11008
Sklepávání5002
Eklektor712012
Smyk2505
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (313 použitých nálezů)
Walckenaeria antica (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště2853040
Neurčeno3242161
Lužní lesy nížin716016
Suché doubravy5703
Louky a pastviny0101
Horské bučiny0101
Lesy3433047
Kamenité suti nižších poloh2204
Stinné skály nižších poloh0101
Okraje silnic0702
Mokré louky22506
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin5002
Horské biotopy5505
Dubohabřiny2102
Výsadby jehličnanů1818022
Vlhké lesní lemy0202
Močály3102
Rašelinné bory3001
Porosty borůvek137017
Písčiny5104
Haldy a výsypky924710
Skály a sutě v horách0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1405
Suché louky211012
Reliktní bory na skalách0302
alpínské trávníky21006
Štěrkové břehy řek0001
Ostatní pole0001
Úhory3406
Louky0204
Přirozené lesy0101
Výsadby listnáčů0101
Horské smrčiny0101
Lesní okraje1203
Suché křoviny1404
Lesostepní doubravy2304
Ovocné sady s luční vegetací3001
Skalní stepi na vápenci7208
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2001
Paseky3002
 SamciSamiceMláďataNálezy