Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 540x 25x 572x

Walckenaeria antica (Wider, 1834)

České jménopavučenka dýmková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy572 nálezů, 92 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2016 , Aleš Jelínek
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (272 použitých nálezů)
Walckenaeria antica (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past17916848220
Prosev616014
Individuální sběr2625023
Smyk1204
Eklektor711011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (248 použitých nálezů)
Walckenaeria antica (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
lužní lesy nížin614013
horské bučiny0101
Lesy3433047
kamenité suti nižších poloh2204
osluněné skály nižších poloh0101
okraje silnic0702
mokré louky22506
pískovny5002
Horské biotopy5505
dubohabřiny2304
rašeliniště2852039
výsadby jehličnanů1817021
suché lesní lemy0202
rašelinné bory3001
Močály3102
horská vřesoviště137017
písčiny5104
haldy a výsypky924710
údolní jasanoolšové luhy1203
skály a sutě v horách0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1405
travnaté stepi211012
reliktní bory na skalách0302
alpínské trávníky21006
štěrkové břehy řek0001
obilná pole0001
úhory3406
Louky0204
Přirozené lesy0101
Kultury listnáčů0101
podmáčené smrčiny0101
Lesní okraje1203
suché křoviny1404
lesostepní doubravy2304
ovocné sady bez bylinné vegetace3001
skalní stepi na vápenci7208
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2001
paseky3002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019