Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Not endangered 4x 281x 26x 311x

Walckenaeria antica (Wider, 1834)

Czech namepavučenka dýmková
Threat levelNot endangered
Records311 nálezů, 92 kvadrátů
First record 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record 2020 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic area(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-1500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (274 used records)
Walckenaeria antica (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr3642040
Zemní past16815548207
Prosev11008
Sklepávání5002
Eklektor712012
Smyk2505
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (250 used records)
Walckenaeria antica (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Přechodová rašeliniště0101
lužní lesy nížin0101
horské bučiny0101
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy613012
Lesy3433047
Kamenité sutě2204
Skály nižších a středních výšek0101
Cesty, silnice0702
Vlhké louky22506
Pískovna5002
Horské biotopy5505
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2102
Rašeliniště a slatiniště1237026
Kultury jehličnanů0101
Bylinný lem lesa0202
Močály3102
Rašelinné březiny a bory3001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou137017
Písečné přesypy5104
Smrkové monokultury3305
Haldy a výsypky924710
Borové monokultury3003
Lužní lesy1203
Skály subalpinského a alpinského pásma0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1405
Xerotermy na jiných podkladech211012
Reliktní bory na skalních podkladech0302
Kulturní lesy1214013
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky20005
Vrchoviště1615013
Štěrkové lavice0001
Pole0001
Luční úhory3406
Louky0204
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0202
Přirozené lesy0101
Kultury listnáčů0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Lesní okraje1203
Trnkové křoviny1404
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2304
Ovocné sady3001
Skalní stepi na vápencových podkladech7208
Rákosiny, orobincové porosty2001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Lesní paseky3002
 MalesFemalesJuvenilesRecords