Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 16x 17x 124x 6x 163x

Tapinopa longidens (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka dlouhozubá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy163 nálezů, 56 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (58 použitých nálezů)
Tapinopa longidens (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past185730
Individuální sběr114211
Eklektor39413
Prosev0203
Smyk0401
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (55 použitých nálezů)
Tapinopa longidens (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
dubohabřiny3003
výsadby jehličnanů514417
Lesní okraje1403
Močály0001
Přirozené lesy0202
kamenité suti nižších poloh1001
osluněné skály nižších poloh2002
Kultury listnáčů1203
mokré louky0203
Acidofilní bory1012
ruderály1001
suché křoviny1001
paseky2002
lesostepní doubravy0101
Břehy tekoucích vod0011
haldy a výsypky0063
bučiny nižších poloh0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
horské smrčiny0302
alpínské trávníky1001
skalní stepi na vápenci2002
bylinné porosty břehů0201
travnaté stepi0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019