Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 8x 9x 65x 7x 89x

Tapinopa longidens (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka dlouhozubá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy89 nálezů, 57 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (89 použitých nálezů)
Tapinopa longidens (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr117214
Neurčeno34029
Zemní past185730
Eklektor39413
Sklepávání0001
Smyk0101
Prosev0401
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (89 použitých nálezů)
Tapinopa longidens (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy0101
Neurčeno38133
Suťové lesy1001
Výsadby jehličnanů0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Smrkové monokultury210312
Lesní okraje1403
Močály0001
Přirozené lesy0202
Kamenité sutě1001
Kulturní lesy1012
Pískovcová skalní města2002
Kultury listnáčů1203
Vlhké louky0203
Acidofilní bory1012
Ruderály1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Lesní paseky2002
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0101
Břehy tekoucích vod0011
Haldy a výsypky0063
Květnaté bučiny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Borové monokultury1001
Horské smrčiny0302
Kultury jehličnanů1301
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Skalní stepi na vápencových podkladech2002
Bylinné porosty na březích potoků a řek0201
Xerotermy na jiných podkladech0001
 SamciSamiceMláďataNálezy