Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený 1x 4x 14x 5x 24x

Brigittea latens (Fabricius, 1775)

České jménocedivečka černá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy24 nálezů, 13 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-400

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (16 použitých nálezů)
Brigittea latens (Fabricius, 1775) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk5303
Individuální sběr51419
Žlutá miska1102
Zemní past0101
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (15 použitých nálezů)
Brigittea latens (Fabricius, 1775) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva3102
vřesoviště nižších poloh2201
Xerotermy na jiných podkladech01205
Pole1111
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2302
Vlhké louky1001
Skály nižších a středních výšek1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Ovocné sady1101
 SamciSamiceMláďataNálezy