Nálezy podle období  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený 14× 12× 31×

Brigittea latens (Fabricius, 1775)

České jménocedivečka černá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy31 nálezů, 14 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-450

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (31 použitých nálezů)
Brigittea latens (Fabricius, 1775) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr717110
Zemní past4202
Smyk5818
Žlutá miska1102
Neurčeno2508
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (31 použitých nálezů)
Brigittea latens (Fabricius, 1775) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno98012
Travnaté stepi0101
Vřesoviště nižších poloh2403
Xerotermní travinobylinná společenstva3102
Suché křoviny0111
Suché louky01205
Ostatní pole1111
Porosty borůvek2302
Mokré louky1001
Stinné skály nižších poloh1001
Suché doubravy0101
Ovocné sady s luční vegetací1101
 SamciSamiceMláďataNálezy