Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený 14× 10× 29×

Brigittea latens (Fabricius, 1775)

České jménocedivečka černá
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy29 nálezů, 14 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška0-450

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (29 použitých nálezů)
Brigittea latens (Fabricius, 1775) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk5818
Individuální sběr51419
Žlutá miska1102
Neurčeno2508
Zemní past0101
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (29 použitých nálezů)
Brigittea latens (Fabricius, 1775) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenité suti nižších poloh0101
Vřesoviště nižších poloh2403
Xerotermní travinobylinná společenstva3102
Neurčeno34010
Suché křoviny0111
Suché louky01205
Ostatní pole1111
Porosty borůvek2302
Mokré louky1001
Stinné skály nižších poloh1001
Suché doubravy0101
Ovocné sady s luční vegetací1101
 SamciSamiceMláďataNálezy