Records by time
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Brigittea latens (Fabricius, 1775) Endangered 1x 4x 14x 3x 22x

Brigittea latens (Fabricius, 1775)

Czech namecedivečka černá
Threat levelEndangered
Records22 nálezů, 11 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2015 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Westp.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Bibliography

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (14 used records)
Brigittea latens (Fabricius, 1775) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk3202
Žlutá miska1102
Individuální sběr41418
Zemní past0101
Sklepávání1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (13 used records)
Brigittea latens (Fabricius, 1775) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
vřesoviště nižších poloh2201
Xerotermy na jiných podkladech01205
Pole1111
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2302
Vlhké louky1001
Skály nižších a středních výšek1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Ovocné sady1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020