Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Brigittea civica Brigittea civica (Lucas, 1850) Není ohrožený 9x 4x 13x
Brigittea latens Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený 1x 4x 14x 5x 24x
Brigittea vicina Brigittea vicina (Simon, 1873) Kriticky ohrožený

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann

This study is focused on distribution of the spider Brigittea civica (Lucas, 1850). It is probably a non‐native species in the Czech Republic, which occurs synanthropically in central European conditions. It is well adapted to coexistence with humans, and since there is no natural enemy, it may freely redistribute. The aim of this study was to supplement the knowledge of distribution of this species in South Moravia. The present occurrence data were recorded from a total of 92 towns and villages via observing typical cobwebs. In 86 cases, the incidence was observed, in only six cases, there was not found even a single cobweb of the spider. Based on our records, we can suggest that Brigittea civica is much more common than was previously mapped and the presence of this species in the Czech Republic was underestimated.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (25 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 3 9 5 7
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 5 14 1 9
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 5 3 0 3
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 1 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 20 20 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 0 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (26 použitých nálezů)
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 23 28 5 7
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 12 0 5
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 3 1 0 2
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 2 3 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 0 1 0 1
vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 2 2 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 0 0 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 1 0 0 1
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 1 0 0 1
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 1 1 1
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy