Nálezy podle období  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Brigittea civica Brigittea civica (Lucas, 1850) Není ohrožený 19× 28×
Brigittea latens Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený 14× 12× 31×
Brigittea vicina Brigittea vicina (Simon, 1873) Kriticky ohrožený

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann

This study is focused on distribution of the spider Brigittea civica (Lucas, 1850). It is probably a non‐native species in the Czech Republic, which occurs synanthropically in central European conditions. It is well adapted to coexistence with humans, and since there is no natural enemy, it may freely redistribute. The aim of this study was to supplement the knowledge of distribution of this species in South Moravia. The present occurrence data were recorded from a total of 92 towns and villages via observing typical cobwebs. In 86 cases, the incidence was observed, in only six cases, there was not found even a single cobweb of the spider. Based on our records, we can suggest that Brigittea civica is much more common than was previously mapped and the presence of this species in the Czech Republic was underestimated.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (56 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 4 11 7 11
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 7 17 1 10
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 3 1 3 5
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 2 5 0 8
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 3 19 10 8
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 5 8 1 8
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 20 20 0 1
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 4 2 0 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 1 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (58 použitých nálezů)
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 27 55 16 19
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 1 1 3 3
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 9 8 0 12
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 12 0 5
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 1 1 1 3
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 2 4 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 3 1 0 2
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 2 3 0 2
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 1 1 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 1 0 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 1 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 1 1 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy