Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 7x 5x 126x 57x 195x
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený 4x 29x 16x 49x

Literatura

 © Oto Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (244 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 89 13 8 75
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 8 7 2 20
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 29 12 6 33
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 7 6 3 12
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 58 39 1 34
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 1 0 2
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 43 15 23 22
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 3 4 2 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 18 2 8 13
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 11 8 0 6
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 18 4 3 16
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 2 0 3
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (244 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 139 38 7 98
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 10 7 3 19
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 12 12 0 9
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 13 3 22 7
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 0 2 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 2 4 8
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 2 4 0 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 5 1 1 4
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 5 2 0 5
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 2 0 4
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 2 0 4
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 13 3 0 4
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 1 6 4
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 7 0 0 4
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 21 13 0 4
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 1 0 2
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 1 0 3
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 4 1 3
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 2 0 2
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 2
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 2 0 3
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 1 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 2
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 1 0 2
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 1 2
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 2
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 14 1 4 2
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 0 2 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 1 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy