Nálezy podle období  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 126× 67× 205×
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený 29× 17× 50×

Literatura

 © Oto Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (255 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 89 13 8 75
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 8 7 2 20
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 30 12 6 34
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 7 6 3 12
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 61 39 1 37
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 2 1 0 3
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 45 15 23 24
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 3 4 2 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 20 4 8 16
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 11 8 0 6
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 19 4 3 17
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 2 0 3
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (255 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 146 40 7 106
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 10 7 3 19
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 12 13 0 10
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 13 3 22 7
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 0 2 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 2 4 8
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 7 2 0 7
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 22 14 0 6
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 2 2 0 5
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 2 4 0 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 5 1 1 4
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 4 4 1 4
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 5 2 0 5
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 2 0 4
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 1 6 4
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 13 3 0 4
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 2 0 4
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 1 0 2
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 1 0 3
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 2 0 2
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 2
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 0 0 3
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 1 0 3
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 1 2
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 2
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 2 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 14 1 4 2
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 1 0 2
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 0 2 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy