Nálezy podle období  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 126× 71× 209×
Nigma walckenaeri Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený 29× 24× 57×

Literatura

Unusual loops of the seminal duct (sperm duct) in the species Drassodes lapidosus? Atypical seminal ducts in the species Nigma walckenaeri are also mentioned.

 © Oto Zimmermann

The spatial distribution of parasitoids is closely linked to the distribution and ecological requirements of their hosts. Several studies have documented changes in the fauna composition of parasitoids in response to elevation, but data on parasitoids associated with spiders are missing. The koinobiont ichneumonid wasp Zatypota anomala is strictly specialised on spiders of the genus Dictyna (Dictynidae) in Europe. We examined the distribution of spiders of the family Dictynidae in forest ecotones in central Europe across a broad elevation gradient (110–1466 m a.s.l.). We checked the spiders for parasitism by Z. anomala. It was most abundant at the mid-elevations (median 712 m a.s.l., range 179–870 m a.s.l.). We identified four dictynid spider species as Z. anomala hosts. These were Dictyna arundinacea, Dictyna uncinata, Nigma flavescens, and Nigma walckenaeri. All four species and the genus Nigma were recorded as hosts for the first time. The parasitoids strongly preferred juvenile instars of their hosts. The body length differed between parasitised Dictyna and Nigma spiders (medians: 1.95 mm and 2.55 mm, respectively). The distribution of Dictyna and Nigma spiders overlapped along the elevation gradient, but parasitism incidence significantly differed between spider genera along the elevation gradient. Nigma was parasitized at lower elevations between 179–254 m a.s.l. and Dictyna at higher elevations between 361–870 m a.s.l. The phenology of Z. anomala is closely tied to the univoltine life strategy of its host spiders. The parasitoid female oviposits in autumn, and its offspring overwinter as larvae on the host, reach adulthood during spring, and pass the summer as an adult. © Oto Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (264 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 89 13 8 75
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 8 7 2 20
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 30 12 6 34
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 7 6 3 12
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 63 40 1 40
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 3 1 0 4
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 45 15 23 24
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 3 4 2 3
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 20 4 8 16
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 11 8 0 6
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 19 4 3 17
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 5 0 6
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 2 0 4
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (265 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 146 40 7 106
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 10 7 3 19
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 12 13 0 10
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 2 8 0 9
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 13 3 22 7
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 0 2 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 2 4 8
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 7 2 0 7
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 22 14 0 6
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 2 2 0 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 5 1 1 4
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 4 4 1 4
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 5 2 0 5
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 2 0 4
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 1 6 4
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 13 3 0 4
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 1 0 4
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 4 0 0 4
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 2 0 4
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 1 0 2
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 2
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 1 0 3
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 2 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 2
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 2
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 1 2
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 1 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 14 1 4 2
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 2 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 1 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 0 2 1
Osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 1 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) 0 1 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy