Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argenna patula (Simon, 1874) Kriticky ohrožený 2x 3x 5x
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) Není ohrožený 2x 79x 23x 104x

Literatura

© Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (43 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 1 0 0 1
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 38 2 32 30
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 1 1 0 2
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 1 2 0 3
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 0 10 0 5
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (32 použitých nálezů)
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 5 3 32 7
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 3 1 0 5
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 5 6 0 4
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 1 4 0 4
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 2 0 0 2
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 1 0 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 1 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 0 1 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 1 0 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 3 0 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 3 0 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019