Nálezy podle období  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argenna patula Argenna patula (Simon, 1874) Kriticky ohrožený
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený 40× 50× 91×

Literatura

 © Oto Zimmermann
Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (97 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 3 0 0 2
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 53 4 32 47
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 0 2 0 2
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 23 18 0 24
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 1 1 0 2
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 4 4 0 9
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 6 10 0 9
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (97 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 2 2 0 3
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 62 16 0 58
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 6 3 32 8
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 5 0 5
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 3 1 0 5
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 5 6 0 4
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 2 0 0 2
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 3 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 3 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 1 0 0 1
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 1 0 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy