Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 190× 30× 225×

Zelotes longipes (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka dlouhonohá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy225 nálezů, 38 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (225 použitých nálezů)
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1671178118
Individuální sběr225418
Neurčeno133521689
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (225 použitých nálezů)
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Vřesoviště nižších poloh2701
Ruderály2301
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2101
Písčiny012010
Kamenolomy0101
Neurčeno135511590
Suché louky71671245
Porosty borůvek6204
Xerotermní travinobylinná společenstva1613013
Skalní stepi na vápenci5127143
Pastviny6406
Lesní okraje1101
Suché křoviny6103
Výsadby jehličnanů2404
Lesostepní doubravy2002
 SamciSamiceMláďataNálezy