Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 1x 4x 190x 28x 223x

Zelotes longipes (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka dlouhonohá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy223 nálezů, 38 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (134 použitých nálezů)
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1631078116
Individuální sběr225418
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (133 použitých nálezů)
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) LCSamciSamiceMláďataNálezy
pískovny2101
písčiny0101
kamenolomy0101
Xerotermy na jiných podkladech71671245
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou6204
Xerotermní travinobylinná společenstva1613013
Písečné přesypy01109
Skalní stepi na vápencových podkladech5127143
Pastviny6406
Lesní okraje1101
Trnkové křoviny6103
Borové monokultury2404
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020