Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 2x 7x 358x 28x 395x

Zelotes longipes (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka dlouhonohá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy395 nálezů, 38 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (134 použitých nálezů)
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past16511211117
Individuální sběr019116
Prosev0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (134 použitých nálezů)
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) LCSamciSamiceMláďataNálezy
pískovny2101
písčiny012010
kamenolomy0101
travnaté stepi71671245
horská vřesoviště6204
Xerotermní travinobylinná společenstva1613013
00000001001
skalní stepi na vápenci5127143
pastviny6406
Lesní okraje1101
suché křoviny6103
výsadby jehličnanů2404
lesostepní doubravy2002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020