Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 190× 47× 242×

Zelotes longipes (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka dlouhonohá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy242 nálezů, 40 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (242 použitých nálezů)
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr326420
Zemní past1791358133
Neurčeno133521689
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (242 použitých nálezů)
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1486915106
Vřesoviště nižších poloh2701
Ruderály2301
Travnaté stepi0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2101
Písčiny012010
Kamenolomy0101
Suché louky71671245
Porosty borůvek6204
Xerotermní travinobylinná společenstva1613013
Skalní stepi na vápenci5127143
Pastviny6406
Lesní okraje1101
Suché křoviny6103
Výsadby jehličnanů2404
Lesostepní doubravy2002
 SamciSamiceMláďataNálezy