Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ozyptila rauda Simon, 1875 Kriticky ohrožený 19× 23×

Ozyptila rauda Simon, 1875

České jménoběžník drnový
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy23 nálezů, 8 kvadrátů
První nález 1930, J. Mařan & A. Hoffer, Baum 1930a; Šilhavý 1938a
Poslední nález 1988
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (23 použitých nálezů)
Ozyptila rauda Simon, 1875 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno19808
Zemní past12610815
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (23 použitých nálezů)
Ozyptila rauda Simon, 1875 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno22910210
Skalní stepi na vápenci92612
Suché louky0301
 SamciSamiceMláďataNálezy