Kvadráty: 6472 7161 6864 6568 6050 7065
  Nálezy podle období  
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 Silně ohrožený

Cheiracanthium elegans Thorell, 1875

České jménozápřednice ozdobná
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy7 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1952, F. Miller, Kůrka 1996a
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška250-400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (7 použitých nálezů)
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1003
Nárazová past1401
Sklepávání1001
Zemní past1001
Smyk1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (7 použitých nálezů)
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1002
Lesostepní doubravy1401
Suché doubravy1001
Okraje silnic1001
Skalní stepi na vápenci0001
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
 SamciSamiceMláďataNálezy