Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Endangered 7x 302x 12x 321x

Centromerus incilium (L. Koch, 1881)

Czech nameplachetnatka suchomilná
Threat levelEndangered
Records321 nálezů, 50 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1940b
Last record 2015
Distribution areaEuropean - eM (U
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (137 used records)
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2131510128
Individuální sběr0405
Prosev1404
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (129 used records)
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
travnaté stepi517013
osluněné skály nižších poloh2303
Xerotermní travinobylinná společenstva2001
horské bučiny1001
reliktní bory na skalách3404
suťové a roklinové lesy0101
písčiny6204
horská vřesoviště9034018
výsadby jehličnanů1706
Lesní okraje1102
Acidofilní bory2910018
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
mezofilní louky1001
mokré louky2102
luční ostřicové mokřady0202
lesostepní doubravy6505
paseky1001
suché křoviny1102
Přirozené lesy4405
kamenité suti nižších poloh2002
dubohabřiny1923021
Břehy tekoucích vod3002
Močály5001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
skalní stepi na vápenci14709
Louky0001
Lesy0102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019