Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 10× 22×

Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839)

České jménomikarie berlovitá
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy22 nálezů, 11 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníPalaearctic - Eastp. [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (22 použitých nálezů)
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3102
Prosev1001
Individuální sběr1102
Neurčeno524417
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (22 použitých nálezů)
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno414414
Xerotermní travinobylinná společenstva3303
Vřesoviště nižších poloh3102
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Suché louky0702
 SamciSamiceMláďataNálezy